Lioher r3supra-1 FRESKO ARENA

FRESKO ARENA

EP-087-IS

Lioher instock-400x400 FRESKO ARENA

Detail

Lioher R3-Supra-EP-087-IS FRESKO ARENA

Sample panel

Lioher R3-Supra-EP-087-IS-1 FRESKO ARENA

CHARACTERISTICS

Lioher supra-resistencia-abrasion-84x84 FRESKO ARENA

Abrasion resistance

Lioher supra-resistencia-calor-seco-84x84 FRESKO ARENA

Resistance to dry heat 180º

Lioher supra-resistencia-calor-humedo-84x84 FRESKO ARENA

Resistance to humid heat

Lioher supra-alta-resistencia-84x84 FRESKO ARENA

High surface resistance

Lioher supra-facil-limpieza-84x84 FRESKO ARENA

Easy cleaning and maintenance

Lioher supra-resistencia-vapor-agua-84x84 FRESKO ARENA

Resistance to water vapor

Lioher supra-resistencia-impacto-84x84 FRESKO ARENA

Impact resistence

Lioher supra-resistencia-manchado-84x84 FRESKO ARENA

Resistance to stains

Lioher supra-larga-durabilidad-84x84 FRESKO ARENA

Long durability

TECHNICAL DATA SHEETS

Lioher pdf FRESKO ARENA

Technical Specifications
R3 Supra

Skip to content