Lioher syncron-300x150 Osiris Titanio

Osiris Titanio

Osiris

Detail

Lioher LP-osiris-titanio Osiris Titanio

Sample panel

Lioher LP-osiris-titanio-3 Osiris Titanio

CHARACTERISTICS

Lioher acabadosnaturales-84x84 Osiris Titanio

Natural Finishes

Lioher manchado-84x84 Osiris Titanio

Stain Resistance

Lioher limpiadofacil-84x84 Osiris Titanio

Easy Cleaning

Lioher largadurabilidad-84x84 Osiris Titanio

Long Durability

Lioher antibacterias-84x84 Osiris Titanio

Antibacterial Treatment

Lioher estabilidadcolor-84x84 Osiris Titanio

Color Stability

Lioher medioambiente-84x84 Osiris Titanio

Eco-friendly

TECHNICAL DATA SHEETS

Lioher pdf Osiris Titanio

Technical Specifications
Syncron Collection

Skip to content